Menu

Bezplatná linka 800 887 777 canis@canis.cz

Co je náhradní plnění – Náhradní plnění je jeden ze způsobů splnění povinnosti zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (nejméně 4 % z celkového počtu zaměstnanců). Tuto zákonnou povinnost ukládá § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla pro poskytování náhradního plnění byla v roce 2012 výrazně změněna novelou zákona o zaměstnanosti. Tou nejvýraznější změnou bylo stanovení limitu, v jakém objemu může dodavatel v daném roce poskytnout výrobky nebo služby celkem všem jeho odběratelům. Limit náhradního plnění byl v roce 2012 omezen na 36násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku, a to za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením, kterého může dodavatel celkově odběratelům nabídnout. V roce 2018 byl tento limit dále snížen, a to na 28násobek průměrné mzdy.

Jako zaměstnavatelé máte na výběr ze tří variant, jak zákonnou povinnost splnit (možná je i jejich vzájemná kombinace):

  • zaměstnat OZP ve vaší společnosti – osoba se zdravotním postižením v přímém pracovním poměru navýšení mzdových nákladů, nárůst mzdové agendy
  • odvést příspěvek do státního rozpočtu – bez užitku zaplatíte určitou částku jako náhradu za každou povinnou OZP do státní kasy a ani nemáte jistotu, že peníze byly opravdu použity na podporu OZP
  • náhradním plněním – v potřebné hodnotě zakoupíte výrobky nebo služby, případně zadáte zakázku u dodavatele, který Vám náhradní plnění poskytne

V případě zájmu o náhradní plnění nás kontaktujte na: np@canis.cz

Kalkulátor náhradního plnění

Zjistěte svoji daňovou úsporu, při využití náhradního plnění v online kalkulátoru -> Online kalkulátor

Facebook