Reportáž TV POLAR – CHYTRÝ REGION

09 dubna 2020

Naší společnost CANIS SAFETY znáte nejspíš jako lídra ve výrobě a prodeji pracovního oblečení a ochranných pomůcek. V době světové pandemie jsme se velmi rychle přeorientovali na výrobu ochranných roušek.
Více na:
https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000019829/chytry-region-spolecnost-canis-se-ve-stavu-nouze-preorientovala-na-rousky